S-HLR

 

S-HLR med hjärtstartare

Tidsåtgång: 3-4 timmar, 6-10 kursdeltagare.

(Repetitionsutbildning ca 2,5h)

Förkunskaper: Sjukvårdserfarenhet.

Målgrupp: Sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, samt studenter på vårdutbildningar.

Praktisk info: Ni kommer utbildas på HLR-dockan ”mini-ann” från Laerdal. Utbildningen hålls på Sickla strand, eller om så önskas kundens adress.

Lärandemål: Lägesbedömning, medvetandekontroll, andningskontroll, stabilt sidoläge, praktisk träning på bröstkompressioner och inblåsningar med god kvalité, hantera defibrillator, åtgärda luftvägsstopp, ge HLR med två-livräddarteknik, använda viss akututrustning och följa handlingsplanen för S-HLR.

Utbildningen är baserad på HLR-rådets riktlinjer och den senaste forskningen på livräddande åtgärder vid hjärtstopp. Varje kursdeltagare kommer att få ett kompetenskort i S-HLR efter genomförd kurs.